Reklamace a vrácení zboží

Jako v každém obchodě, tak i v našem e-shopu se může stát, že budete chtít zakoupené zboží reklamovat, nebo vrátit v zákonné lhůtě. Jelikož se snažíme nabízet pouze kvalitní zboží prvotřídní kvality, jsme připraveni Vám vycházet co nejvíce vstříc i v otázkách reklamací.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost TRUHLÁŘSTVÍ Roman Parolek s.r.o., se sídlem, Tovární 526, 67932 Svitávka, identifikační číslo: 29255261, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem na info@parolek-shop.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty boží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky

- Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo konečným uživatelem.
- Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
- Pokud je zboží poškozeno dopravou, ihned při převzetí zboží od dopravce sepíše zákazník protokol o škodě a vymáhá úhradu škody na dopravci.
- Záruční lhůta se nevztahuje na vady, vzniklé neodborným či nešetrným zacházením.
- Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení a záručního listu. Dále je nutné přiložit přesný popis závady.
- Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.
- Oprávnění reklamace zboží zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením, při dopravě zboží, při živelné pohromně apod.
- Po odstoupení od smlouvy musí zákazník předat nebo odeslat zboží zpět do 14 dní. Zákazníkovi do 14 dní vrátíme peníze, nemusí to být dříve, než nám zákazník zboží předá nebo prokáže, že je odeslal.
- Finanční prostředky se vrací stejným způsobem jak byla objednávka zaplacena, pokud sám zákazník nesvolí k jiné variantě.
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
- Reklamační řízení ve vztahu ke konečnému uživateli (spotřebitel) se řídí Občanským zákoníkem.
- Reklamační řízení ve vztahu k osobám používajícím zboží pro účel podnikání se řídí Obchodním zákoníkem.
- Zboží v reklamačním řízení nezasílejte k dodavateli na dobírku a doporučujeme pojištění jeho dopravy.

K vyřizování reklamací použijte kontakt

TRUHLÁŘSTVÍ Roman Parolek, s.r.o.
Roman Parolek
Tovární 526
679 32 Svitávka
Tel: +420 775 593 690
Email: info@parolek-shop.cz

Před odesláním reklamovaného zboží zpět, je třeba předchozí domluva písemně na e-mail nebo telefonicky.

 

Zásilka přišla poškozena nebo nekompletní?

- čtěte prosím pokyny jak postupovat zde

Jak objednat záruční i pozáruční servis?

Kontakty pro reklamaci zboží, záruční i pozáruční servis prodávaných značek
- reklamace značky AEG - zde
- reklamace značky Electrolux - zde
- reklamace značky Gorenje - zde
- reklamace značky Philco - zde
- reklamace značky Whirlpool - zde
- reklamace značky Faber - zde
- reklamace značky Concept - zde
- reklamace značky Airforce - zde
- reklamace značky Bosch - zde
- reklamace značky Siemens - zde
- reklamace značky Liebherr - zde
- reklamace značky Beko - zde
- reklamace značky Mora - zde
- reklamace značky Teka - zde
- reklamace značky Avintage - zde
- reklamace značky Brandt - zde
- reklamace značky Ciarko Design - zde
- reklamace značky Climadiff - zde
- reklamace značky Hitachi - zde
- reklamace značky KAFEBox - zde
- reklamace značky Kluge - zde
- reklamace značky la Sommelière - zde
- reklamace značky Romo - zde
- reklamace značky De Dietrich - zde
- reklamace značky Franke - zde
- reklamace značky Elica - zde

Pro nejrychlejší vyřízení Vaší reklamace kontaktujte prosím přímo autorizované servisní střediska uvedených značek.

Přílohy

×

Splátková kalkulačka ESSOX

×